Logistyka

Logistyka w hurtowni ogrodniczej Cedrus jest kompleksowym systemem planowania, realizowania i kontrolowania działań zmierzających do zaspokojenia wymagań Klientów. Wdrażamy najlepsze rozwiązania logistyczne techniczno – organizacyjne, związane z usprawnianiem fizycznego przepływu dóbr i informacji oraz zmiany w systemie organizacji i zarządzania w całym przedsiębiorstwie. Podstawową kwestią dla odpowiedniego zaplecza logistycznego jest doskonała znajomość Odbiorców nie tylko hurtowych, ale też detalicznych oraz ich rozmaitych, bardzo często specyficznych i nietypowych potrzeb. Nasz wykwalifikowany personel działu sprzedaży jest odpowiednio wdrożony w cały proces logistyczny i doskonale wie, że najistotniejszy jest przepływ informacji o potrzebach Kontrahentów.